DE VERVAARDIGING
VAN EEN BELGISCH HARDSTENEN POERAFDEKKER

Oude hardstenen kadeblokken ex havan van Rotterdam

Gezaag naar 'hanteerbare' blokken

Freeswerk.

 

Hardstenen poerafdekker 54x54x32 cm